Mr. W.K. Kellogg, 1860-1951, around 1925.
OUR PHOTOS, THEN AND NOW > Sandy Jenkins Whitehouse '64
Image 285 of 644

Sandy Jenkins Whitehouse '64