Mr. W.K. Kellogg, 1860-1951, around 1925.
OUR PHOTOS, THEN AND NOW > Tura Franzen, '67
Image 200 of 644

Tura Franzen, '67

Registered Nurse, Pediatrics. Retired.