Mr. W.K. Kellogg, 1860-1951, around 1925.
OUR PHOTOS, THEN AND NOW > Rick Raczka, '66
Image 487 of 644

Rick Raczka, '66

Orthopedic surgeon.