Mr. W.K. Kellogg, 1860-1951, around 1925.
OUR PHOTOS, THEN AND NOW > Bob Deshon, ‘67
Image 138 of 644

Bob Deshon, ‘67