Mr. W.K. Kellogg, 1860-1951, around 1925.
OUR PHOTOS, THEN AND NOW > Ann Harris, ‘65
Image 236 of 644

Ann Harris, ‘65