Mr. W.K. Kellogg, 1860-1951, around 1925.
OUR PHOTOS, THEN AND NOW > Cynthia Black, ‘67
Image 47 of 644

Cynthia Black, ‘67