Mr. W.K. Kellogg, 1860-1951, around 1925.
OUR PHOTOS, THEN AND NOW > Ridgely Drayton, ‘64
Image 154 of 644

Ridgely Drayton, ‘64